Κατηγορίες

.

Κατηγορίες

 • 10AX 250V~, τύπος SE10
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2

    

 • SAT-TV-R τερματισμού
 • εύρος συχνότητας 5÷2400MHz
 • απώλειες: R-1dB, TV-1,5dB, SAT-3dB
 • για τοποθέτηση σε στρογγυλό κουτί Ø60 με άγκιστρα ή βίδες
 • σύμφωνα με EN 50083-1
 • επαφές με βίδες
 • TV-R διέλευσης
 • εύρος συχνότητας 5÷862MHz
 • απώλειες: R-10dB, TV-10dB, διέλευση-2dB
 • σύμφωνα με EN 50083-1
 • επαφές με βίδες
 • audio 2x Ø4mm
 • για τη σύνδεση του καλωδίου του ηχείου, βύσμα τύπου banana Ø4mm ή βύσματα με δίχαλο (spades)
 • σύνδεση καλωδίου με κόλληση στην πίσω πλευρά
 • TEL LT βίδας
 • επαφές με βίδες
 • RJ11 6/4
 • σύμφωνα με IEC 60603-7
 • standard στήριξης KS keystone

 • CAT5e, RJ45 8/8

 • σύμφωνα με IEC 60603-7

 • standard στήριξης KS keystone

 • 2x, RJ11 6/4

 • σύμφωνα με IEC 60603-7

 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • ένδειξη IN
 • 10AX 250V~, τύπος SE10
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2
 • κουτί τοποθέτησης επιφάνειας
 • πλάκα επιγραφής IL
 • 10A 250V~, τύπος SE11
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2
 • ένδειξη IT 51 + λαμπάκι νέον
 • 10A 250V~, τύπος SE11
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2
 • 10A 250V~, τύπος SE51
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2
 • 10AX 250V~, τύπος SE50
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2
 • ουδέτερος NT 09 πάνω-κάτω
 • 10AX 250V~, τύπος SE52
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2
 • με μηχανική προστασία
 • ουδέτερος NT 09 πάνω-κάτω
 • 10A 250V~, τύπος SE53
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2
 • με μηχανική προστασία
 • 10AX 250V~, τύπος SE60
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2
 • 10AX 250V~, τύπος SE70
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2
 • 10AX 250V~, τύπος SE63
 • σύμφωνα με EN 60669-1
 • επαφές με κλιπ 1,5-2,5mm2
 • επαφές με βίδες 1,5-2,5mm2
 • σούκο 2P+E
 • 16A 250V~, τύπος VE10
 • επαφές με βίδες 1,5-2,5mm2
 • σούκο 2P+E + καπάκι
 • 16A 250V~, τύπος VE11
 • διπλή σούκο 2P+E
 • 16A 250V~, τύπος VE16
 • σύμφωνα με IEC 60884-1, CEE7
 • επαφές με βίδες 1,5-2,5 mm2
 • KS προστασία «για παιδιά»
 • ασφάλεια στις υπό τάση επαφές