Κατηγορίες

.

Κατηγορίες

Τροφοδοτικό Αλουμινίου Μίνι 15W

 • 220-240V/12VDC
 • 1,3A
 • L:77mm W:47mm h:20mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου mini 25W

 • 220-240V/12VDC
 • Input: 220-240VAC 0,3A
 • 50/60Hz
 • Output:12VDC 2,1A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση & Βραχυκύκλωμα
 • L:85mm W:58mmm h:37mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου mini 36W

 • 220-240V/24VDC
 • Input: 220-240VAC 0,4A
 • 50/60Hz
 • Output:12VDC 3A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση & Βραχυκύκλωμα
 • L:85mm W:58mmm h:37mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου mini 60W

 • 220-240V/12VDC
 • Input: 220-240VAC 0,65A
 • 50/60Hz
 • Output:12VDC 5A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα & Υπερθέρμανση
 • L:160mm W:40mmm h:33mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου mini 120W

 • 220-240V/12VDC
 • Input: 220-240VAC 1,2A
 • 50/60Hz
 • Output:12VDC 10A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα & Υπερθέρμανση
 • L:188mm W:46mmm h:35mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου mini 150W

 • 220-240V/12VDC
 • Input: 220-240VAC 2A
 • 50/60Hz
 • Output:12VDC 12,5A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα & Υπερθέρμανση
 • L:200mm W:58mmm h:39mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου mini 200W

 • 220-240V/12VDC
 • Input: 220-240VAC 2,5A
 • 50/60Hz
 • Output:12VDC 16,7A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα & Υπερθέρμανση
 • L:223mm W:68mmm h:40mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου mini 250W

 • 220-240V/12VDC
 • Input: 220-240VAC 2,8A
 • 50/60Hz
 • Output:12VDC 20A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα & Υπερθέρμανση (Με ανεμιστήρα)
 • L:223mm W:68mmm h:40mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου mini 360W

 • 220-240V/12VDC
 • Input: 220-240VAC 4A
 • 50/60Hz
 • Output:12VDC 30A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα & Υπερθέρμανση(Με ανεμιστήρα)
 • L:223mm W:68mmm h:40mm