Κατηγορίες

.

Κατηγορίες

 • κουτί τοποθέτησης επιφάνειας
 • TEL LT βίδας
 • επαφές με βίδες
 • RJ11 6/4
 • σύμφωνα με IEC 60603-7
 • TEL LT βίδας
 • επαφές με βίδες
 • RJ11 6/4
 • σύμφωνα με IEC 60603-7
 • TEL LT βίδας
 • επαφές με βίδες
 • RJ11 6/4
 • σύμφωνα με IEC 60603-7
 • TEL LT βίδας
 • επαφές με βίδες
 • RJ11 6/4
 • σύμφωνα με IEC 60603-7
 • TEL LT βίδας
 • επαφές με βίδες
 • RJ11 6/4
 • σύμφωνα με IEC 60603-7
 • standard στήριξης KS keystone

 • CAT5e, RJ45 8/8

 • σύμφωνα με IEC 60603-7

 • standard στήριξης KS keystone

 • CAT5e, RJ45 8/8

 • σύμφωνα με IEC 60603-7

 • standard στήριξης KS keystone

 • CAT5e, RJ45 8/8

 • σύμφωνα με IEC 60603-7

 • standard στήριξης KS keystone

 • CAT5e, RJ45 8/8

 • σύμφωνα με IEC 60603-7

 • standard στήριξης KS keystone

 • CAT5e, RJ45 8/8

 • σύμφωνα με IEC 60603-7

 • standard στήριξης KS keystone

 • 2x, RJ11 6/4

 • σύμφωνα με IEC 60603-7

 • standard στήριξης KS keystone

 • 2x, RJ11 6/4

 • σύμφωνα με IEC 60603-7

 • standard στήριξης KS keystone

 • 2x, RJ11 6/4

 • σύμφωνα με IEC 60603-7