Κατηγορίες

.

Κατηγορίες

Μονό ηλεκτρικό υπόστρωμα 1,50 x 0,80 m, 60 Watt, με τηλεχειριστήριο 3 θέσεων.