Κατηγορίες

.

Κατηγορίες

144 LED θερμά λευκά, 3 μέτρα x 60 εκατοστά τύπου "βροχή" με μετασχηματιστή, διαφανές καλώδιο και προέκταση παροχής 300 εκατοστά. Έχει υψηλό βαθμό στεγανότητας (IP44) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικό χώρο.

144 LED ψυχρά λευκά, 3 μέτρα x 60 εκατοστά τύπου "βροχή" με μετασχηματιστή, διαφανές καλώδιο και προέκταση παροχής 300 εκατοστά. Έχει υψηλό βαθμό στεγανότητας (IP44) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικό χώρο.

288 LED θερμά λευκά, 6 μέτρα x 60 εκατοστά τύπου "βροχή" με μετασχηματιστή, διαφανές καλώδιο και προέκταση παροχής 300 εκατοστά. Έχει υψηλό βαθμό στεγανότητας (IP44) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικό χώρο.

288 LED ψυχρά λευκά, 6 μέτρα x 60 εκατοστά τύπου "βροχή" με μετασχηματιστή, διαφανές καλώδιο και προέκταση παροχής 300 εκατοστά. Έχει υψηλό βαθμό στεγανότητας (IP44) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικό χώρο.