Κατηγορίες

.

Κατηγορίες

Τροφοδοτικό Αλουμινίου 15W

 • Στεγανό IP-67
 • 220-240V/12VDC
 • 1,25A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα & Υπέρταση
 • L:140mm W:32mm h:25mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου 30W

 • Στεγανό IP-67
 • 220-240V/12VDC
 • 2,5A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα & Υπέρταση
 • L:203mm W:30mm h:21mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου 60W

 • Στεγανό IP-67
 • 220-240V/12VDC
 • 5A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα, Υπέρταση & Υπερθέρμανση
 • L:163mm W:43mm h:33mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου 100W

 • Στεγανό IP-67
 • 220-240V/12VDC
 • 8,4A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα, Υπέρταση & Υπερθέρμανση
 • L:173mm W:70mm h:42mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου 150W

 • Στεγανό IP-67
 • 220-240V/12VDC
 • 12,5A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα, Υπέρταση & Υπερθέρμανση
 • L:218mm W:70mm h:43mm

Τροφοδοτικό Αλουμινίου 200W

 • Στεγανό IP-67
 • 220-240V/12VDC
 • 16,7A
 • Με Προστασία Από Υπερφόρτωση, Βραχυκύκλωμα, Υπέρταση & Υπερθέρμανση
 • L:198mm W:98mm h:52mm