Κατηγορίες

.

Κατηγορίες

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 10W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με θερμό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 10W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με θερμό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 10W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με φωτισμό ημέρας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 10W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με φωτισμό ημέρας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 10W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με ψυχρό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 10W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με φωτισμό ημέρας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 20W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με θερμό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 20W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρος χρώμα, με θερμό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 20W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με φωτισμό ημέρας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 20W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με φωτισμό ημέρας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 20W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με ψυχρό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 20W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με ψυχρό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 30W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με θερμό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 30W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με θερμό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 30W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με φωτισμό ημέρας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 30W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με φωτισμό ημέρας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 30W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με ψυχρό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 30W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με ψυχρό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 50W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με θερμό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 50W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με θερμό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 50W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με φωτισμό ημέρας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 50W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με φωτισμό ημέρας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 50W με βάση 360 μοιρών, σε λευκό χρώμα, με ψυχρό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 50W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με ψυχρό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 100W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με θερμό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 100W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με φωτισμό ημέρας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 100W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με ψυχρό φωτισμό.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 50W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με πολύχρωμο RGB φωτισμό και τηλεχειριστήριο (οι μπαταρίες περιλαμβάνονται στη συσκευασία). 

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 20W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με ψυχρό φωτισμό και αισθητήρα μέρας-νύχτας.

Στεγανός προβολέας LED SMD Eurolamp Plus 10W με βάση 360 μοιρών, σε μαύρο χρώμα, με φωτισμό ημέρας και περιστρεφόμενο ανιχνευτή κίνησης. Διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας στο φως της ημέρας.